Zaman ve Yer-Yön Sınırlama (...DAn ...A kadar)

   Türkçede zaman ve yer-yön sınırlama için "kadar" edatını kullanıyoruz. Bir eylemin

veya durumun bitiş noktasını söylemek için "...A kadar", başlangıç ve bitiş noktasını söylemek için "...DAn ...A kadar" yapısını kullanıyoruz.

...A kadar

Dün, akşama kadar kitap okudum. (Kitap okuma eylemi dün akşam bitti.)

Her gün Taksim'e kadar yürüyorum. (Yürüme eylemi Taksim'de bitiyor.)

Haziran'a kadar İstanbul'dayım. (İstanbul'da olma durumu Haziran'da bitiyor.)

Saat üçe kadar ofisteyiz. (Ofiste olma durumu saat üçte bitiyor.)

Kardeşim Ankara'ya kadar uyudu. (Kardeşim Ankara'da uyandı.)

Sınav gününe kadar günde beş saat ders çalışacaksınız. (Ders çalışma eylemi sınav gününde bitiyor.)

...DAn ...A kadar

Dün, sabahtan akşama kadar kitap okudum. (Kitap okuma eylemi dün sabah başladı ve akşam bitti.)

Her gün Fatih'ten Taksim'e kadar yürüyorum. (Yürüme eylemi Fatih'te başlıyor ve Taksim'de bitiyor.)

Ocak'tan Haziran'a kadar İstanbul'dayım. (İstanbul'da olma durumu Ocak'ta başlıyor ve Haziran'da bitiyor.)

Saat birden üçe kadar ofisteyiz. (Ofiste olma durumu saat birde başlıyor saat üçte bitiyor.)

Kardeşim İstanbul'dan Ankara'ya kadar uyudu. (Kardeşim İsntanbul'da uyudu ve  Ankara'da uyandı.)

Bugünden sınav gününe kadar günde beş saat ders çalışacaksınız. (Ders çalışma eylemi bugün başlıyor ve sınav gününde bitiyor.)

  Hep Türkçe
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram
  • Heyecan Sosyal Simge