"-CA" Eki

   Türkçede "-CA" eki sıfat ve zarflara gelerek sıfatlara "biraz", zarflara ise "çok" anlamı katmaktadır.

 

   Sıfatlar "biraz"

   

   Yaşlıca bir adam buraya geliyor. (yaşlı değil ama yaşlıya yakın, biraz yaşlı)

   yaşlı: 65+ yaşlıca: 50-60

   Kadın elbiseleri küçükçe bir çantaya koydu. (biraz küçük)

   Kardeşim pahalıca bir telefon almış. (biraz pahalı)

   Ahmet'in uzunca bir montu var. (biraz uzun)

   Onlar uzakça bir evde oturuyorlar. (biraz uzak)  

   

   Zarflar "çok"

   Her şeyi iyice anladın mı? (çok iyi)

   Adam hızlıca evine gitti. (çok hızlı)

   Evi güzelce temizledik. (çok güzel)

   Annesi bebeği, yatağa yavaşça yatırdı. (çok yavaş)

   Babama her şeyi uzunca anlatacağım. (çok uzun)

   

   

   

  Hep Türkçe
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram
  • Heyecan Sosyal Simge