Edat "gibi"

Türkçede "gibi" edatını benzetme yapmak için kullanıyoruz. Varlıkların özelliklerini, o özelliği daha güçlü olan diğer varlıklara benzetirken "gibi" edatını kullanıyoruz.

 

Türkçe benzetmelerde dört ana unsur bulunmaktadır. Bunlar: benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatıdır. 

   Kar gibi beyaz elbise

   elbise: benzeyen

   kar: kendisine benzetilen

   beyaz: benzetme yönü

   gibi: benzetme edatı

Benzetme yaparken benzetme yönünü söylemeyebiliriz.

   Kar gibi elbise

   Bu adam aslan gibi güçlü.

   Pamuk gibi yumuşak bir yastık aldım.

   Ekmekler bayatlamış ve taş gibi sert olmuş.

   Burası fırın gibi. Lütfen pencereleri açın.

   Onun gözleri benimkiler gibi. İkimizin gözleri de çekik ve ela.

   

Fiil cümlelerinde de benzetmeler yapabiliriz.

   

   Sen annem gibi konuşuyorsun. (Senin konuşman ve annemin konuşması birbirine benziyor.)

   Ali, Ayşe gibi hızlı yemek yiyor. (Ali ve Ayşe'nin yemek yeme tarzları birbirine benziyor.)

  Sen de herkes gibi düşünüyorsun. Beni anlamıyorsun.

  Dün melek gibi bir kızla tanıştım. Çok iyi bir kızdı ve ben onu çok sevdim.

  Türkçeyi kimse sizin gibi iyi anlatamaz. 

   

"gibi" edatını kullanarak karşılaştırmalar da yapabiliriz.

   

   Ayşe, Ali gibi uzun boylu. (Aslı ve Ali'nin boyları uzun.)

   Ankara, İstanbul gibi kalabalık değil. ( Ankara kalabalık yönünden İstanbul'a benzemiyor.)

   Ali, Aslı gibi çok ders çalışıyor. ( Aslı çok ders çalışıyor. Ali de çok ders çalışıyor.)

   Şehirler, köyler gibi temiz havaya sahip değil. (Köylerde temiz hava var ama şehirlerde yok.)

   

   

  Hep Türkçe
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram
  • Heyecan Sosyal Simge