Zarf "henüz"

Türkçede "henüz" zarfını zaman bildirmek için kullanıyoruz. Bu zarfın, olumlu ve olumsuz cümlelerde olmak üzere iki farklı kullanımı bulunmaktadır.

 

1. Olumlu fiil cümlelerinde cümleye fiilin yeni, az önce, şimdi, şu sıralarda gerçekleştiği veya gerçekleşmekte olduğu anlamını verir.

    İşlerim henüz bitti. Biraz dinlendikten sonra evden çıkabilirim. (İşlerim az önce bitti.)

    Ahmet ofise henüz geldi. (Ahmet Bey ofise az önce geldi.)

    Alışverişe henüz çıktık. (Alışverişe yeni çıktık.)

    Öğretmen derse henüz başlıyor. (Öğretmen derse şimdi başlıyor.)

Not: "henüz" zarfı şimdiki zamanlı fiil çekimleriyle birlikte kullanıldığında cümleye ayrıca "bir sonraki iş için hazır olmama" anlamı da verebilir.

    Futbolcular henüz hazırlanıyorlar. (Futbolcular şimdi hazırlanıyorlar.) (Futbolcular maç için hazır değil.)

    Ev almak için henüz para biriktiriyorum. (Ev almak için şu sıralar para biriktiriyorum.) (Ev almak için şu anda yeterli param yok.)

2. Olumsuz fiil cümlelerinde ise "henüz" zarfı cümleye fiilin şu ana kadar, şu zamana kadar gerçekleşmediği  veya devam ettiği anlamını verir.

    İşlerim henüz bitmedi. (İşlerim devam ediyor.)

    Ahmet Bey henüz ofise gelmedi. (Ahmet Bey bu saate kadar ofise gelmedi. Ahmet Bey ofiste değil.)

    Öğretmen henüz derse başlamadı. (Öğretmen derse girdi ama derse başlamadı.)

    Futbolcular henüz hazırlanmadılar. (Futbolcular bu zamana kadar hazırlanmadılar. Futbolcular şu anda hazır değiller.)

    Ev almak için henüz para biriktirmedim. (Ev almak için bu zamana kadar para biriktirmedim.)   

 

Not: Olumsuz cümlelerde "henüz" zarfı yerine "daha" zarfını da kullanabiliriz.

    İşlerim daha bitmedi.

    Ahmet Bey daha ofise gelmedi.

    Öğretmen daha derse başlamadı.

    Futbolcular daha hazırlanmadılar.

  Hep Türkçe
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram
  • Heyecan Sosyal Simge