Ders Tahtası

Türkçede cümleleri (...DAn beri / ...Dır) yapısını kullanarak şu anda devam etmekte olan fiillerin başlangıç noktasını ve başlangıçtan itibaren geçen süreyi ifade ediyoruz.

Süreç Zarfları

Türkçede cümleleri (...DAn ...A kadar) yapısını kullanarak zaman ve yer- yön bakımından sınırlamayı öğreniyoruz.

Zaman ve Yer-Yön Sınırlama

Türkçede isim cümlelerini nasıl oluşturuyoruz.

İsim Cümleleri

Türkçede "IncI" ekini kullanarak sıra sayı sıfatlarını oluşturuyoruz.

Sıra Sayı Sıfatları

Matematikteki dört işlemin Türkçe isimlerini öğreniyoruz.

Dört İşlem

Türkçede bir ismin türünü, çeşidini anlatmak için belirtisiz isim tamlamalarını kullanıyoruz.

Belirtisiz İsim Tamlaması

Birbirini takip eden iki fiili veya durumu ifade ederken önce ve sonra zarflarını kullanıyoruz.

Zarflar (önce-sonra)