Dil Bilgisi

Türkçede -ken zarf-fiil ekini kullanarak fiil, isim ve sıfatları zaman zarflarına dönüştürüyoruz.

Zarf-Fiil "-ken"

Türkçede geçişli fiillere "-DIr, -t, -r" ekleri getirerek fiilleri ettirgen fiil haline getiriyoruz. Ettirgen fiil ekleri cümleye "fiili başkasına yaptırmak" anlamı katmaktadır.

Ettirgen Fiil

Türkçe cümlelerde işi (fiili) yapan kişinin (öznenin) belirtilmemesi durumunda cümledeki etken (aktif) fiilleri “-(I)l” ve “-(I)n” ekleri kullanılarak edilgen (pasif) hale getiriyoruz.

Edilgen Fiil

Türkçede bir fiil kendimize uyguluyorsak bu fiili dönüşlü hale getirmemiz gerekiyor. 

Dönüşlü Fiil

Cümlede isimleri ve zamirleri özne ve nesne görevinde kullanıyoruz. Fiilleri özne veya nesne görevinde kullanırken onları isim fiil ekleriyle (-mAk, -mA ve Iş) isim haline getirmemiz gerekiyor.

İsim Fiil "-Iş"

Cümlede isimleri ve zamirleri özne ve nesne görevinde kullanıyoruz. Fiilleri özne veya nesne görevinde kullanırken onları isim fiil ekleriyle (-mAk, -mA ve -Iş) isim haline getirmemiz gerekiyor.

İsim Fiil "-mA"

Cümlede isimleri ve zamirleri özne ve nesne görevinde kullanıyoruz. Fiilleri özne veya nesne görevinde kullanırken onları isim fiil ekleriyle (-mAk, -mA ve -Iş) isim  haline getirmemiz gerekiyor.

İsim Fiil "-mAk"

esra yavuz 1.png

Türkçede “rağmen”, “ama” gibi bir zıtlık bağlacıdır. Bu bağlacı, bir olayın sonucunun beklediğimiz gibi olmaması durumunda kullanıyoruz.

Bağlaç "rağmen"

esra yavuz 1.png
Türkçede -mAk için formunu kullanarak amaç cümleleri kuruyoruz.
Türkçe öğrenmek için Hep Türkçe’yi takip ediyorum.

Amaç Cümlesi