Tek Tip Sigara Paketi

    Türkiye’de tek tip sigara paketi uygulamasına geçildi. Artık sigara paketlerinde farklı renkler ve sigara markalarının logo ve simgeleri görünmeyecek. Sigara paketleri siyah renkte olacak ve paketlerin üzerinde daha fazla caydırıcı görsel ve cümleler bulunacak.

 Hükümet bu uygulamayla, sigaraya yönelik çekiciliğin artmasını engellemek istiyor. Çünkü çeşitli renkte ve tasarımdaki sigara paketleri çekiciliği artıyor. Bu paketler özellikle çocukların ve gençlerin sigaraya başlamasında etkili oluyor.  Yeni sigara düzenlemesiyle birlikte 18 yaşından küçüklere sigara satanlara da hapis cezası geliyor.

  Tek tip sigara paketi uygulamasına, ilk olarak 2012 yılında Avustralya’da geçildi. Sırasıyla Fransa, İngiltere, Norveç, İrlanda, Yeni Zelanda ve Macaristan’da bu uygulama hayata geçti. Slovenya ise 1 Ocak 2020 tarihinde tek tip sigara paketine geçen dokuzuncu ülke olacak.

   tek tip: Aynı zarda, şekilde.     

   caydırıcı: Bir karardan vazgeçmeye sebep olan şey ya da kimse.     

 

   çekicilik: Görüntüsüyle insanların hoşuna gitme durumu.       

 

   hayata geçmek: Uygulanır duruma gelmek.