Kısaca

Türkçede "Emir Kipi"nin soru formunu ve fonksiyonlarını öğreniyoruz.

Türkçede "(y)IncA" zarf-fiil ekini kullanarak fiilleri zaman zarfına dönüştürüyoruz. 

Zarf-Fiil "(y)IncA"

Türkçede "aksine" zarfının kullanım alanları

Zarf "aksine"

Türkçede "aksi halde / aksi takdirde" zarfları cümleye olumsuz şart anlamı katmaktadır. 

Zarf "aksi takdirde / aksi halde"

Türkçede "Ip" zarf fiil ekini iki cümleyi birleştirirken kullanıyoruz. (Fiil+(Y)Ip)

Zarf-Fiil "-Ip"

Türkçe'de "O" yu kişi zamiri, işaret zamiri ve işaret sıfatı olmak üzere üç farklı şekilde kullanıyoruz.

"O" Hakkında

Türkçede cümleye beraber, eksiksiz ifadeleri verirken bütün sıfatını, hepsi ve herkes zamirlerini kullanıyoruz.

"Bütün", "Hepsi", "Herkes"

Türkçede -ki ekinin zamirlerle birlikte kullanımını öğreniyoruz.

-ki Eki (Zamir)

Türkçede "-CA" eki sıfat ve zarflara gelerek sıfatlara "biraz", zarflara ise "çok" anlamı katmaktadır.

"-CA" Eki

Türkçede "-CI" eki isimlere gelerek bu isimlerden yeni isimler türeten bir yapım ekidir. Bu dersimizde "-CI" ekinin üç farklı görevini göreceğiz.

"-CI" Eki

Türkçede "kadar" karşılaştırma edatıdır. İki varlığı zaman, miktar, ağırlık gibi somut, dürüstlük, korku, heyecan gibi soyut özellikleri bakımından karşılaştırırken "kadar" edatını kullanıyoruz.

Edat "kadar"

site.png

Türkçede "gibi" edatını benzetme yapmak için kullanıyoruz. Varlıkların özelliklerini, o özelliği daha güçlü olan diğer varlıklara benzetirken "gibi" edatını kullanıyoruz.

Edat "gibi"

youtube.png
Türkçede "henüz" zarfını zaman bildirmek için kullanıyoruz. Bu zarfın, olumlu ve olumsuz cümlelerde olmak üzere iki farklı kullanımı bulunmaktadır.

Zarf "henüz"

n sesi youtube.png
Türkçede "n" sesini hangi görevde kullanıyoruz?

Yardımcı Ses "n"

fıstıkçı şahap jpg.jpg
Türkçede f, s, t, k, ç, ş, h, p sesiyle biten kelimlerde bazı değişimler oluyor.

Fıstıkçı Şahap 

Kİ EKİ JPG.jpg
Türkçede -ki ekinin sıfat yapma görevini öğreniyoruz.

-ki Eki (Sıfat) 

Selvihan 1.png
Türkçede kelimeleri nasıl heceliyoruz?

Heceleme 

y sesi site foto.png
"y" sesinin kullanımını öğrenin.

Yardımcı Ses "y" 

ketçap_site_foto.png
Türkçe k, t, ç, p sesiyle biten kelimelerde bazı değişimler oluyor.

Ünsüz Yumuşaması (Ketçap)