"-CI" Eki

   Türkçede "-CI" eki isimlere gelerek bu isimlerden yeni isimler türeten bir yapım ekidir. Bu dersimizde "-CI" ekinin üç farklı görevini göreceğiz

 

   Meslek İsimlerinde

   "-CI" eki meslek isimlerine eklenerek o meslekleri yapan kişilerin isimlerin isimlerini ortaya çıkarır. 

   

   banka: bankacı

   simit: simitçi

   futbol: futbolcu

   temizlik: temizlikçi

   bilgisayar: bilgisayarcı

   elektrik: elektirikçi

   telefon: telefoncu

   Not: Öğretmen, avukat, doktor gibi isimler bir mesleği yapan kişileri belirttiği için bu isimlerin sonuna "-CI" eki getirmiyoruz.

   Bir İşi Çok Yapanlar

   "-CI" ekini kullanarak bir işi çok yapan insanları da belirtebiliyoruz.

   

   Çok yalan söylüyor: yalancı

   Her zaman acele ediyor: aceleci

   Çok uyuyor: uykucu

   

   Bir Görüşü Savunanlar

   "-CI" ekini kullanarak bir fiki, görüş veya düşünceyi savunan insanları da niteleyebiliriz.

   

   cumhuriyetçi

   milliyetçi

   devletçi