Ünsüz Sertleşmesi (Fıstıkçı Şahap)

Türkçe’de bir sözcük “f, s, t, k, ç, ş, h, p” ünsüz harflerinden (sert ünsüz) biriyle bitiyorsa bu sözcüklere “d” ve “c” ünsüz harfi ile başlayan bir ek getirildiğinde d, t’ye; c, ç ünsüz harfine ye dönüşür.

 Not: Ünsüz sertleşmesi kuralının içine “g” ünsüz harfi ile başlayan ekler de girmektedir. “f, s, t, k, ç, ş, h, p” ünsüz harflerinden biriyle biten sözcüklerden sonra “g” ünsüz harfiyle başlayan bir ek gelirse bu harf “k” ünsüz harfine dönüşmektedir.

          Çalış-gan (çalışkan)

          Küs-gün (küskün)

Ancak bu sözcükler kalıplaşmış halde bulunduğu, yani yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ihtiyacı dışında kaldığı için eğitim videomuzda yer vermedik.