Vincent Van Gogh (İsim Fiil) 1

Vincent Van Gogh, 30 Mart 1853’te, Hollanda’nın güneyinde dünyaya geldi. Ailesinde bankacı, büyük tüccar, tablo satıcısı gibi zengin kişiler vardı. Ama  babası bir köy papazıydı yani çok zengin değillerdi.

Vincent 12 yaşındayken komşu kasabada okula başladı. Ama genç Vincent’in her şeyi yavaş kavraması okul macerasını kısa kesti. Vincent babasının yardımıyla 16 yaşındayken önce La Haye’de, sonra Brüksel’de resim galerilerinde resim satış memuru olarak çalıştı. 1873’te, Goupil Galerisi’nin Londra şubesine geçti. Londra’da 1875’te ev sahibinin kızı Ursula Loyer ile evlenmek istedi. Genç kızın bu teklifi reddetmesi üzerine Van Gogh bunalıma girip Londra’dan kaçtı. Goupil Galerisi’nin Paris şubesine geçti. Fakat burada da müşteriler ve kurum yöneticileriyle anlaşamaması  bu işi bırakmasına sebep oldu. Bir süre işsiz kaldı. Bu dönemde amaçsız yaşamak onun için çok zordu. İşsizken sürekli resim galerilerini ve müzeleri dolaşmak, sanat eserlerini görmek ve resim yapmak Van Gogh’un eğlenceleriydi. Birçok ülkeye seyahat etti. Öğretmenlik, rahip yardımcılığı, kitap satıcılığı yaptı ve ilahiyat dersleri aldı. Bu işlerin maaşı sefalet içinde yaşamasına engel olmuyordu. Hastaydı, fakirdi ve başkalarının yardımıyla yaşıyordu. Van Gogh ölmek üzereyken kardeşi Theo gelip onu kurtardı, Brüksel’e götürdü. Ama ressam psikolojik dengesini büsbütün kaybetti. Harap vaziyetteki Van Gogh tanrıya inanmayı da bıraktı.

Brüksel’de ressam Ridden Van Rappart ile tanışıp ondan dersler aldı. Rappart’tan anatomi ve perspektif öğrendi. Theo’nun abisinin resim kabiliyetine inanması Van Gogh’a güç veriyordu. Theo abisine maddi yardımda bulunuyordu.