• Hep Bilgi

Servi Ağacı

Sıcak bir günde gölgesinde dinlendiğimiz, yorulduğumuzda sırtımızı dayadığımız, dünyamızın akciğerleri… Ağaçlar! Bugün şehirlerdeki yapılaşma nedeniyle onları çok az görür olduk. Kimileri kesildi, kimileri kurudu gitti. Kalanlar ise en güçlü olanlar oldu. Çınarlar, serviler, çamlar ve diğerleri. Bu ağaçları öylesine çok gördük öyle çok sevdik ki bazen bir ağaç olmanın ötesinde anlamlar yükledik. Şimdi bunlardan biri olan servi ağacını tanıyalım isterseniz.Servi ağacı oldukça uzun boylu, ince ve koyu yapraklı bir ağaçtır. Koyu yapraklarıyla çok uzaklardan bile dikkat çekebilir ve dört mevsim boyunca yapraklarını korur. Kimilerine göre uygun iklimde ve şartlarda bir servi ağacı 2000 yıl boyunca yaşayabilir.

Servi ağacını özel kılan ise botanik özellikleri değil ona yüklenen sembolik anlamlardır. Servi ağacı güçlü olması ve yapraklarını hiç dökmeden hep yeşil kalması sebebiyle hayatı simgeler. Bunun yanında halk arasında uzun boylu birini övmek için “selvi boylu” ifadesi kullanılır. Aslında servi ve selvi aynı kelimelerdir fakat halk arasında selvi denmektedir.

Servi ağacına dini bir mana da yüklenmiştir. Servinin yaprakları rüzgarda hışırdayınca da onun bu şekilde Allah’ı andığı söylenir. Bu düşünce nedeniyle özellikle cami, türbe gibi dini mekanların süslemelerinde servi ağacı çok sık kullanılır. Ama bu süslemeler sadece dini mekanlarla sınırlı kalmamıştır. Türk mimarisi ve süsleme sanatında da servi ağacı dekoratif bir motif olarak bolca işlenmiştir.


Serviler mezarlıkların da vazgeçilmez süsleridir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi servi ağacı hayatı, ölümü ve Allah’ın tek oluşunu simgeler. İkincisi ise servi ağacının kötü kokuyu engellemesidir. Mezarlıklardaki canlı servilere ilaveten mezar taşlarında da servi motifi sık sık kullanılır.

Yani cami ya da mezar süslemelerinde ya da mezarlıklarda servi ağaçları görmek tesadüf değildir. Bu sebeple bir yerde servi ağacı motifi görüyorsanız o ağaç orada size hayatı ya da ölümü hatırlatmak için bulunur. Umarız bir gün onları sadece motiflerde görmek zorunda kalmayız. Canlı halleriyle çok daha güzel değiller mi sizce de?


Dinleme: https://soundcloud.com/hep-tuerkce/servi-agaci