Sıra Sayı Sıfatları

Sıra sayı sıfatları ile isimleri sıralıyoruz. Türkçede sayıların sonuna (I)ncI ((ı)ncı, (i)nci, (u)ncu, (ü)ncü) eki getirerek sıra sayı sıfatları yapıyoruz. 

Sayı + (I)ncI

1.: birinci

2.: ikinci

3.: üçüncü

4.: dördüncü

5.: beşinci

6.: altıncı

7.: yedinci

8.: sekizinci

9.: dokuzuncu

10.: onuncu

20.: yirminci

50.: ellinci

100.: yüzüncü

2000.: iki bininci 

Örnekler:

Mehmet bilgi yarışmasında üçüncü oldu.

Aslı'nın ikinci oğlu doğdu.

İstanbul en kalabalık şehirler arasında on beşinci sırada.

Okulumuz Ahi Evren Mahallesi yedinci sokakta.

Plazanın yirmi ikinci katında yangın çıktı.