Mecnun’un Doğumu ve Çocukluğu

Zamanın birinde Bağdat ve Basra’da egemen olan, şeref ve itibar sahibi bir adam vardı. Bütün Arap kabileleri ona itaat eder, onun emirlerinin dışına çıkmazdı. Bu adam asla bir yerde devamlı kalmaz sürekli seyahat ederdi. Her gittiği yerde büyük ve süslü çadırlar kurar, çölleri çiçek bahçesi haline getirirdi. Zamanının çoğunu eğlence meclislerinde geçirirdi. Oldukça da zengindi. Malı mülkü çoktu. Ne var ki tüm bu güzellikler onu tam anlamıyla mutlu edemiyordu. Onu daima üzüp etrafındaki bütün güzellikleri görmesini engelleyen bir derdi vardı. Bu asil kişinin kendisinden sonra egemenliğini devam ettirecek bir evladı yoktu. Onun hayattaki tek isteği mirasını bırakacağı bir evladının olmasıydı. Bunun için günler geceler boyunca dua eder, iyilikler yapardı. Bir zaman sonra Allah onun isteğini kabul eder ve ona bir erkek evlat verir. Bu kişi çocuğunun olmasına çok sevinir. Halkına hazineler dağıtıp fakirleri sevindirir.

Oğluna Kays ismini verir. Ona iyi bir dadı bulup onun iyi bir eğitimle ve ahlaklı yetişmesi ne gerekiyorsa yapar. Fakat dadısının yetiştirdiği Kays garip bir şekilde sürekli ağlar. Sanki büyük bir sıkıntısı, çözümü imkânsız bir derdi vardır. Babası ne yaptı ne ettiyse Kays’ın bu sürekli feryat etmesine bir çare bulamaz. Bir gün dadısı yokken onu kucağına alan ay yüzlü bir hizmetçinin güzelliği karşısında Kays birden susar. Bir daha ağlayıp feryat etmez. Babası bu duruma çok sevinir ve o zamandan sonra bu güzel hizmetçiyi Kays’ın dadısı yapar. Kays, ay yüzlü dadısıyla mutlu bir çocukluk geçirir. Ondan hiç uzak kalmak istemez. Sadece ondan uzak kaldığı zamanlarda ağlayıp feryat eder.

Kays on yaşına kadar dertten, sıkıntıdan uzakta yaşar. On yaşına gelince bütün kabilelerin toplandığı büyük bir törenle sünnet edilir. Bu törende halka altınlar ve hediyeler dağıtılır.

 

Zamanın birinde: Tarihi tam olarak belli olmayan bir dönem.

Zaman: Bir işe ayrılmış saatler.

Bir zaman sonra: Tam bilinmeyen bir süre geçtikten sonra.

O zamandan sonra: Belirli bir olaydan veya günden sonra.

Zaman: Yaşamın belirli bir bölümü.