sayfa içeriği Leyla’nın Babasından İstenmesi

Leyla’nın Babasından İstenmesi

 

   Mecnun’un Leyla’ya olan aşkı ve özlemi her gün biraz daha artar. Mecnun, Leyla’nın adını bir an olsun dilinden düşürmez. Sokakta, evde, gittiği her yerde sadece ondan bahseder. Ailesi, akrabaları ve arkadaşları onu bu durumdan kurtarmak için her yolu denerler ama Mecnun’u Leyla’dan vazgeçiremezler. Mecnun Leyla’yı düşünmekten yemek bile yiyemez bir hale gelir. Çok zayıflar, güçten kuvvetten düşer.  İnsanlar ilk zamanlar onun bu haline acırlar ama bir zaman sonra ona gülmeye, onunla alay etmeye başlarlar. Mecnun kendisine söylenen hiçbir sözü umursamaz. Günler geceler boyunca Leyla’yı anmayı bir an olsun bırakmaz.

   Babası, oğlunun bu aşktan vazgeçmeyeceğini, ona Leyla’dan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini anlar. Bunun için tek çareyi oğlu ile Leyla’yı evlendirmekte görür. Kabilesinin büyüklerini toplar ve onlara bu fikrini açıklar. Kabile büyükleri ona hak verir ve hep birlikte babasından Leyla’yı istemek için yola düşerler. Leyla’nın babası kızını istemeye geldiklerini öğrenir ve kabilesindeki ileri gelenlerini çağırır. Mecnun’un babası ve onunla birlikte gelenleri evinde iyi bir şekilde misafir eder. Yemekler yenip çaylar ve kahveler içildikten sonra kız isteme törenine geçilir. Mecnun’un babası oğlunun Leyla’yı çok sevdiğini ve bu iki genci evlendirmek istediğini söyler. Leyla’nın babası ise böyle bir evlilikten mutlu olacağını ancak oğlunun milletin diline düştüğünü, herkesin ona deli dediğini ve kızını deli biriyle evlendirmek istemediğini söyler. Eğer oğlu bu aşk hastalığında kurtulursa kızını vereceğini aksi takdirde böyle bir evliliğe razı olmayacağını bildirir.

   Eve eli boş dönen babası, oğlunu bu dertten kurtarmanın derdine düşer.  Etrafındakiler ona, Mecnun’u Kâbe’ye götürmesini tavsiye ederler. Eğer oğlu orada Allah’a dua ederse bu aşk hastalığında kurtulacağını söylerler. Babası etrafındakileri dinler ve oğlunu da alıp Kabe’ye gider. Mecnun’a bu dertten kurtulması için dua etmesini söyler. Mecnun dua eder ama bu dua babasının istediği gibi değildir. O, Allah’a “Bu aşk derdiyle çok mutluyum. Bu derdi benden alma. Hatta derdimi daha da artır.” diye dua eder.  Mecnun’un duasını duyan babası artık ondan ümidini keser ve orada kalır. Mecnun ise Kâbe’den uzaklaşarak çöllere doğru gider.

   1. Dilden düşürmemek: Sürekli tekrar etmek.

   2. Güçten kuvvetten düşmek: Gücü azalmak.

   3. Yola düşmek: Bir yere gitmek için yola çıkmak.

   4. Dile düşmek: Hakkında dedikodu yapılmak.

   5. Derdine düşmek: Bir sorunu çözmeye çalışmak.