Süreç Zarfları (...DAn beri / ...DIr)

   Türkçede şu anda devam etmekte olan fiil ve durumların başlangıç noktasını veya başlangıçlarından itibaren geçen süreyi belirtmek için (...DAn beri / ...DIr) yapısını kullanıyoruz. 

...DAn beri

Türkçede şu anda devam etmekte olan fiil ve durumların başlangıç noktasını (zaman, yer) belirtmek için kullanıyoruz. 

Sabahtan beri kitap okuyorum. (Kitap okumaya sabah başladım ve kitap okuma eylemim devam ediyor.)

Fatih'ten beri yürüyorum. (Yürümeye Fatih'ten başladım ve yürüme eylemim devam ediyor.)

Ocak'tan beri İstanbul'dayım. (İstanbul'da olma durumum ocak ayında başladı ve ben şu anda İstanbul'dayım.)

Saat üçten beri ofisteyiz. (Ofise saat üçte geldik ve ayrılmadık.)

Kardeşim Ankara'dan beri uyuyor(Kardeşim Ankara'da uyudu ve uyumaya devam ediyor.

...DIr

Türkçede şu anda devam etmekte olan fiil ve durumların başlangıçlarından itibaren geçen süreyi belirtmek için bu yapıyı kullanıyoruz.

Beş saattir kitap okuyorum.(Kitap okumaya beş saat önce başladım.)

Bir saattir yürüyorum. (Yürümeye beş saat önce başladım.)

Üç aydır İstanbul'dayım. (İstanbul'a üç ay önce geldim.)

On dakikadır ofisteyiz. (Ofise on dakika önce geldik.)

Kardeşim üç saattir uyuyor. (Kardeşim üç saat önce uyumaya başladı.)

Not: ...DIr yapısı yerine ...DAn beri yapısını kullanabiliriz.

Beş saattir kitap okuyorum. / Beş saatten beri kitap okuyorum.

...DAn beri yapısı yerine ...DIr yapısını kullanamayız.

Sabahtan beri kitap okuyorum. / Sabahtır kitap okuyorum. (X)